Mứt Tết Mứt Chùm Ruột chỉ 210.000 đồng. Hotline 0932.089.759 Mứt Tết Nhà Làm Nhận đặt làm mứt chùm ruột chỉ 210.000 đồng/1kg khu