Mứt Tết Mứt Gừng chỉ 260.000 đồng. Hotline 0932.089.759 Mứt Tết Nhà Làm Nhận đặt làm mứt gừng chỉ 260.000 đồng/1kg khu vực Hồ