Những món ăn đặc trưng của Việt Nam trong dịp Tết nguyên đán Tết nguyên đán là ngày lễ nghỉ dài ngày của Việt